Το έμβλημα του Sifnos Stoneware που απεικονίζει έναν αετό να κρατά στο ράμφος του ένα φίδι, υιοθετήθηκε από Σιφνέικο αρχαίο νόμισμα του 4ου π.χ. αιώνα. Το νόμισμα αυτό στη μία όψη φέρει κεφαλήν της Αρτέμιδος ή του Απόλλωνα, στην δε άλλη τον εν λόγω αετό με ευδιάκριτα τα γράμματα ΣΙΦ εκατέρωθεν της ουράς του.

Σιφνέικο νόμισμα με απεικόνιση της Αρτέμιδος

Σιφνέικο νόμισμα με απεικόνιση της Αρτέμιδος

Σιφνέικο νόμισμα με απεικόνιση του Απόλλωνα

Σιφνέικο νόμισμα με απεικόνιση του Απόλλωνα